Armageddon

Waarom ben ik nog steeds bang voor Armageddon?

Eén van de vaakst gestelde vragen door mensen die niet zelden al 20 en 30 jaar weg zijn bij Jehovah's Getuigen is:

 • Wat denk je dat er met ons zal gebeuren als Armageddon komt?
 • Is het normaal dat ik bij een heftig onweer met felle donder en bliksem denk: zou Armageddon beginnen?

Op deze pagina gaan we een analyse maken van het begrip Armageddon. In bijna geen enkel geval zijn ex-Getuigen zich bewust wat de oorsprong is van de angst voor Armageddon. Als je kijkt naar de bijhorende Powerpoint-presentatie dan zal je geconfronteerd worden met vele expliciete voorstellingen van Armageddon afkomstig uit de publicaties van www.jw.org of Jehovah's Getuigen. Zelfs kleine kinderen worden al van in de wieg met zulke gruwelijke beelden geconfronteerd. De impact die zulke beelden op kleine kinderen hebben is niet te onderschatten. Waarop zijn al deze tekeningen gebaseerd? Als je het vraagt aan Jehovah's Getuigen dan krijg je steevast als antwoord: op de bijbel. Is dat antwoord echter compleet?

Het is inderdaad waar dat het woord 'Armageddon' ontleend is aan de bijbel. In de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 16, staat in de aanloop naar het bewuste vers 16:  

En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;

Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods…

En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.

Bedenk dat dit echt de enige keer is dat het woord Armageddon in de bijbel voorkomt. Je kan het nergens anders in de bijbel als dusdanig vinden. Let ook op hoe de context van dit vers dat spreekt over geesten, draken, duivels, ... draken dus.

Wat weten we over de inhoud van de Openbaring?

 • Het bijbelboek Openbaring, ook wel de Apocalyps genoemd, staat vol met symbolen die ook door Jehovah’s Getuigen NIET begrepen worden. Elk boek van het Wachttorengenootschap over de Openbaring en de uitleg ervan werd minstens 3x herzien! Hun uitleg over de Openbaring is dermate ontbetrouwbaar en gevoelig aan veranderingen dat ze hun boek, 'De openbaring, haar grootse climax is nabij', zelfs niet eens online durven zetten (vergelijk http://wol.jw.org/nl/wol/lv/r18/lp-o/0/20144 en mis dit boek in de lijst van boeken)
 • De inhoud van de Openbaring spreekt over draken, een beest met 7 koppen, een lam dat spreekt als een draak, een scharlaken gekleurd wild beest … zag jij ooit zulke dieren in de zoo? Stel dat jij vandaag zo'n visioenen zou hebben, zouden ze jou dan een ook boek laten schrijven dat deel wordt van de bijbel?
 • Johannes moet in de negentig zijn geweest toen hij de Openbaring schreef in afzondering op het eiland Patmos – daar schreef hij ook zijn evangelie. Hierin herinnert hij zich plotseling dat Jezus Lazarus uit de dood opwekte (Joh. 11), terwijl géén enkele van de andere evangelisten hier met een woord over rept. Stel dat jij een evangelist was, zou jij dan meer dan 60 jaar wachten om te schrijven over zo'n spectaculair wonder? Matthéüs en Markus zouden ooggetuigen zijn geweest. Stel dat JIJ een ooggetuige was geweest van Lazarus' opstanding, zou jij er als evangelist ook over zwijgen alsof dit een pietluttig detail betrof? Of zou je zulk een fenomenaal verhaal niet juist gebruiken als bewijs van Jezus' identiteit als 'Gods Zoon'? Ook Lukas, die claimt 'van meet af alles nauwkeurig te zijn nagegaan' (Luk. 1:3), rept met geen woord over Lazarus opstanding. Nodeloos te zeggen dat menigeen toch wel de wenkbrauwen fronst bij alles wat de apostel Johannes op Patmos schreef. Dit brengt ons bij de vraag: 
 • Welke geestelijke aandoeningen zou jij vrezen voor iemand die in de eerste eeuw als negentigjarige in isolement op een eiland gevangen zat?

Wat weten we over de uitleg van het begrip “Armageddon”?

 • Het was niet de apostel Johannes die de tekeningen in de Wachttoren maakte. We nemen aan dat Jehovah's Getuigen geen 'kristallen bol' hebben om toekomstbeelden te kunnen tekenen. Toch maken ze zulke angstaanjagende tekeningen. Waarom toch?
 • De expliciete beelden die jou echter voor de geest komen als we praten over Armageddon zijn NIET gecreëerd door het lezen in de bijbel. Ze zijn het resultaat van het herhaaldelijk zien van de vele tekeningen tijdens het lezen en studeren in de publicaties van het Wachttorengenootschap. Dit is de echte bron van jouw angsten.
 • De tekeningen werden gemaakt door … tekenaars … niet door ‘goddelijke inspiratie’. Het Wachttorengenootschap geeft toe dat zij niet geïnspireerd zijn. Waar komen deze tekeningen dan vandaan?
 • De tekenaars kregen een opdracht, en het zou ons niet verwonderen dat die er ongeveer zo zou uitzien: “lees de bijbelverhalen over alle ‘goddelijke interventies’ die tussen 2.500 en 6.000 jaar geleden plaatsvonden en verwerk die in een tekening over Armageddon. Lees hoe God de grond liet openscheuren om de goddelozen te verdelgen, hoe hij vuur uit de hemel liet regenen, reusachtige hagelstenen gebruikte ... en, zorg vooral dat mensen die de tekening zien bang worden.” (De laatste ‘goddelijke interventie’ waarbij ‘goddelozen’ vernietigd werden in opdracht van God is intussen méér dan 2.500 jaar geleden! - Jesaja 37:36-38 ... de afgelopen 2.500 jaar lastte God een rustpauze in die iedereen ontging. Er waren voldoende verhalen beschikbaar waarmee angsten gecreëerd konden worden.)
 • Hoeveel mensen ken jij die, zonder ooit contact te hebben gehad met Jehovah’s Getuigen, zich zorgen maken over de komst van “Armageddon” omdat ze dit woord in de bijbel zagen staan? 

De conclusie?

Alle tekeningen van het WT-genootschap over Armageddon zijn ontsproten aan de fantasie van de sekteleiders. Dat de tekenaars getalenteerde mensen zijn staat niet ter discussie! De opdrachtgevers, het Wachttorengenootschap, had hierbij maar 1 doel voor ogen: Angsten creëren.

Hoe vaak hoorde je deze vragen?

 • “Jij wil Armageddon toch OOK graag overleven?!”
 • “Wil je dan vernietigd worden in Armageddon?”

Welke ethiek hanteert de organisatie van Jehovah's Getuigen hierbij?

Zelfs kleine kinderen krijgen verhalen voorgelezen over een God die niet kijkt op een dode meer of minder; nog wel de God die zij moeten liefhebben en aanbidden! Zo vertelt het 'Boek met Bijbelverhalen' in verhaal 10 al over de wereldomvattende Zondvloed (verhaal 10). Gods kracht om te vernietigen wordt al vroeg geïntroduceerd.  Verhaal 15 doet niet onder en vertelt over Sodom en Gomorra en hoe Lots vrouw omkeek en daarvoor gestraft werd met de dood! (verhaal 15). Verhaal na verhaal, in een boek dat bedoeld is voor kinderen (!), wordt Gods toorn en barbaarsheid weergegeven. Dacht je dan dat God zou aarzelen om JOU te doden in Armageddon? Let op! In verhaal 26 wordt verteld over de ENIGE doden die rechtstreeks kunnen toegeschreven worden aan de Duivel: Jobs 10 kinderen. Een leuk detail hierbij is om in de bijbel te lezen dat Satan eerst vroeg aan God of hij ze MOCHT doden; en het MOCHT van God (Job 1:12). (verhaal 26).
En jij bent verwonderd dat je bij verhaal 114 bang werd van Armageddon? In dit verhaal werd je trouwens nog eens herinnerd aan de voornoemde verhalen. 
Ouders worden in de Wachttoren aangemoedigd om dit soort verhalen al voor te lezen aan hun ongeboren kinderen. Ja, je leest het goed! De aansporing betreft het voorlezen van dit boek met gruwelijk bijbelverhalen terwijl de kinderen zich nog in de baarmoeder bevinden. (Wachttoren 15/7/1996 blz.31)

Wat is de functie van 'angst creëren'?

Angsten, reële of verzonnen, zijn uitermate nuttig om mensen in het gareel te houden en ze te laten doen wat de leider wil dat ze doen. Een voortreffelijk leider zal zijn leden helpen om reële gevaren te herkennen en er iets aan te verhelpen. Een sekteleider zal als enige uitweg om te KUNNEN ontkomen aan verzonnen gevaren enkel naar zichzelf verwijzen en mensen hierdoor helemaal van zich afhankelijk maken.

Dit heet 'Mentale Manipulatie'.

Je twijfelt er aan of Jehovah's Getuigen mentale manipulatie hanteren? Wel, doe voor jezelf eens deze test. En ja, je mag ook gerust een jeugdbeweging die ook een leider heeft, in deze zelfde test checken. 
www.ontmaskermanipulatie.nl/zelftest

Mocht je niettemin nog steeds angst voor Armageddon hebben, laat aub niet na ons een mailtje te sturen op info@ex-jg.be.

Oh, ja! Zal je nu vernietigd worden in Armageddon?

De kans dat je op 6 december (voor de Nederlanders 1 dag eerder - God heeft dat zo beschikt!) in de zak van Zwarte Piet belandt is VELE malen groter dan dat je vernietigd wordt in Armageddon. Let op!  Meerdere Zwarte Pieten werden, vooral in België nog, gespot.EN! ... ze HADDEN zakken ...