Word ik nu vernietigd?

Word ik nu vernietigd?

Wat er in de Bijbel wordt gezegd, zoals in 2 Petrus 2:12,13 bijvoorbeeld is uiteraard niet zo leuk. We lezen daar: "Maar deze mensen zullen, net als redeloze dieren, die van nature geboren zijn om gevangen en vernietigd te worden, in de dingen waarvan zij onwetend zijn en schimpend spreken, in hun eigen loopbaan van vernietiging ook de vernietiging ondergaan, doordat zij zich als loon voor onrecht zelf onrecht aandoen. Zij beschouwen een weelderig leven overdag als een lust. Vlekken en smetten zijn zij, die zich met onbeperkt genot aan hun bedrieglijke leringen overgeven, terwijl zij te zamen met U feestmaal houden."

We geven toe dat dit geen leuk vooruitzicht is. Het creëren van angsten bij gelovigen is echter zo oud als de geschiedenis van religie zelf. Jehovah's Getuigen zijn lang niet de enigen die verzonnen angsten creëren om hun gelovigen in hun macht te houden. Armageddon is slechts één van die angsten. Het wordt vaak wat begrijpelijker als je bekijkt hoe andere religies gelijkaardige angsten met hetzelfde doel gebruiken. 

 • In de Rooms Katholieke Kerk leerde men honderden jaren lang over de gruwelen in de hel. Hoewel dit nu door de meeste katholieken beschouwd wordt als te interpreteren 'met veel zout', was dit in de vorige eeuw nog een harde realiteit waar gelovigen rekening mee hielden. Niet zelden slaagde een pastoor er in om mensen op hun sterfbed ertoe te bewegen hun hele bezit aan de Kerk te schenken, onder het mom dat ze hierdoor hun kansen op toegang in de hemel zouden verhogen. 
 • In de Islam gelooft en onderwijst men gelijkaardige beelden die resulteren in een schrikbewind over de gelovigen. Lees even mee in de Koran, in soera Al Anfal (de buit, nr.8). 

  Soera 8: 12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."
  13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete) Allah is voorzeker streng in vergelding.
  14 Dat is (uw straf), ondergaat haar daarom en weet dat er voor de ongelovigen de straf van het Vuur is.

  Wie zich tegen 'Allah' verzet krijgt hier meteen een toekomstbeeld van terreur en verschrikkingen. Net als 'eeuwig leven in een aards paradijs' bij Jehovah's Getuigen en de 'rijstpap met gouden lepeltjes in de hemel' bij de Katholieken, blijkt ook Allah genade te kennen:

  8:29 O, gij die gelooft, als gij Allah vreest zal Hij u een onderscheiding verlenen en uw tekortkomingen voor u bedekken en u vergeven; Allah is Heer van grote Genade.

  Wie Allah weerstaat sterft de marteldood. Wie Allah vreest en zich aan hem onderwerpt, maakt kennis met zijn vergevingsgezindheid. Voor een gelovige houdt dit wel de verplichting in om mee te strijden voor de jihad. De beloning is niet te versmaden: een deel van de oorlogsbuit, of in geval van sterven in de strijd, rechtstreekse toegang tot het paradijs. Er is in elk geval de goddelijke belofte van enorme rijkdom en macht als je het serieus aanpakt. 

 • Het gebruik van verzonnen angsten om mensen in het gareel te houden is een methode die goed gekend is in de wereld van de psychologie. Het is een methode die niet alleen in religieuze middens wordt aangewend, maar vaak ook in de politieke en de commerciële wereld, en zelfs binnen de gezinskring gehanteerd wordt. Het kan waardevol zijn om in dit verband ook even te kijken naar de film 'The Village'.  

Hiermee is de vraag nog niet beantwoord of je nu zal vernietigd worden tijdens Armageddon of niet. Laat ons echter eerst eens bekijken of Armageddon een reële of een verzonnen dreiging is. Net zoals bij elke geformuleerde dreiging moet er worden nagegaan of ze reëel is en wat eventueel de omvang ervan is. Zo kunnen we geloven dat

 • IS de hele westerse wereld wil veroveren ... waar, of niet waar? Waar! Er zijn voldoende beelden en verslagen die dat bewijzen. En, we kunnen ons daarop voorbereiden.
 • de Aboriginals plannen hebben om de hele westerse wereld te veroveren ... waar, of niet waar? NIET waar! Tenzij er een bewijs daarvan geleverd wordt.  
 • Armageddon zal komen en dat enkel Jehovah's Getuigen gered zullen worden ... waar, of niet waar? Wat zijn de bewijzen dat zoiets op komst is en niet ontsproten is aan de fantasie van sekteleiders die bewust angst wilden creëren waartegen ZIJ bescherming kunnen bieden?  

Lees de analyse van Armageddon aub.