Zijn Jehovah's Getuigen een sekte?

Het woord 'sekte' heeft een negatieve gevoelswaarde die maakt dat niemand dit graag toegepast ziet worden op de organisatie waartoe hij of zij behoort. We zijn geneigd om bij het woord 'sekte' te denken aan seksueel misbruik, machtsmisbruik, collectieve zelfmoord, wat de afkeer van het woord alleen maar nog groter maakt. Een beetje nazoekwerk leert algauw dat je niet zomaar het etiket 'sekte' kan kleven op een organisatie of een beweging. Ook bij de Federale Sektecommissie  bestaat er niet zoiets als een sektelijst op basis waarvan je kan opmaken of iets een sekte is of niet. 

Veel liever dan een oordeel uit te spreken en koudweg te zeggen dat Jehovah's Getuigen een sekte zijn, hebben we het veel liever over de sektarische kenmerken waaraan zij wel of niet voldoen. Op dit ogenblik bestaat er GEEN aantoonbaar gevaar dat Jehovah's Getuigen collectief zelfmoord zouden plegen zoals de Branch Davidians of de zoals de volgelingen van Jim Jones. Maar, moet een groepering eerst plannen maken tot collectieve zelfmoord alvorens te kunnen worden aangeduid als een sekte? Of zijn er meerdere signalen die al een alarm kunnen laten afgaan? Laten we deze analyse even vergelijken met de uitdrukkking 'ziek zijn'.

Moet iemand eerst sterven, of op sterven liggen, om te kunnen zeggen dat hij ziek is? Dokters hanteren veel meer kenmerken om te beoordelen of iemand ziek is en hoe ernstig de ziekte is. Aan hoe meer kenmerken voldaan wordt, hoe ernstiger de toestand. Men kijkt naar de lichaamstemperatuur, of iemand pijn heeft of niet, waar die pijn zich situeert, men beoordeelt de bloeddruk, de hartslag, de ademhaling, men doet een bloedonderzoek, enz, enz ... Iemand die de bovenstaande links intussen bezocht zal zien dat er heel wat parameters zijn die kunnen bepalen of een organisatie sektarische kenmerken heeft of niet.

We gaan hier dus niet krachtig JA antwoorden op de bovenstaande vraag terwijl Jehovah's Getuigen krachtig NEEN antwoorden. We zullen in deze website aantonen dat Jehovah's Getuigen

  • perfect weten wat een sekte is en wat de kenmerken van een sekte zijn, en die kenmerken ook hanteren,
  • dat zij aan de hand van hun eigen lijst van kenmerken als sektarische organisatie aangeduid kunnen worden, en
  • dat zij niet toevallig op de Synoptische Tabel van mogelijks schadelijke sektarische organisatie terechtkwamen, terwijl heel wat jeugdbewegingen die 'een leider' hebben hierop niet voorkomen

Zijn Jehovah's Getuigen dan een sekte of niet? Lees aub verder in deel 2!